2016-04-05

Apirilaren 7, Osasunaren Munduko Eguna - 7 de abril, Día Mundial de la Salud


TTIP ETA OSASUNAREN PRIBATIZAZIOA


Mario Fernández, OSALDE eta Osasun Euskal Foruaren kidea
TTIP benetako mehatxu izan daiteke osasunerako eta gaur egun lortuak ditugun osasun-sistemetarako.Gaur egun ezagutzen dugun Osasun Sistema Nazionala (OSN), bere arazo guztiekin, nazioarte mailan munduko onenetako eta eraginkorrenetako bat bezala ikusia dago.Espainiako Estatuan Osakidetzak ospe eta estimu handia du alde horretatik.Adituek diotenez, “osasun-sistema unibertsalek –jabetza eta kudeaketa publikoarekin eta Lehen Mailako Arretan oinarriturik– eskaintzen dituzte emaitzarik onenak osasungintzan, eta halaber, eraginkorrenak, orekatuenak eta gizatiarrenak dira”.

EBaren eta AEBen arteko Merkataritza eta Inbertsiorako Itun Transatlantikoa (TTIP) 2013ko uztailaz geroztik negoziazio-prozesu batean murgilduta dago, eta munduko “merkatu librerik” handiena ezarri nahi du bi bloke ekonomiko horien artean, balizko 800 milioi kontsumitzailerekin baino gehiagorekin, eta hala, zerga-mugak ezabatu eta gizarte, lan edo ingurumen alorreko Europako babes-lege zorrotzagoak eta gizarte-eduki handiagokoak berdindu nahi ditu (beherantz), AEBen eta EBaren arteko “merkataritza askearentzat oztopo” izan daitezkeelako.

Sekretismo osoz eta gardentasunik gabe eztabaidatzen eta negoziatzen ari diren punturik gatazkatsuenetako batzuk hauek dira: EBean produktu transgenikoak sartu ahal izatea,frackingaren hedapena, lan-eskubideen erregulazioa edo osasun-sektorean izango dituen eraginak.

Itun hori sinatzeak osasun-zerbitzuekin loturik izan ditzakeen arriskuei dagokienez, adierazi beharra dago korporazio multinazional handien partetik merkataritza eta inbertsioa liberalizatuz gero erraztu egingo litzatekeela Estatu Batuetako aseguru-enpresa pribatuak Europar Batasuneko herrialdeetan ezartzea, eta era horretan, azken urte hauetan Espainiako estatuan, baina batez ere Madril, Valentzia, Katalunia eta Galiziako autonomia-erkidegoetan abian jarritako pribatizazio-ildoari jarraipena emango litzaioke.

Europako Osasun Sistema Publikoak merkatu ireki bihurtuko lirateke Estatu Batuetako enpresek bertan parte hartzeko.Enpresa transnazionalek, ekimen honen bitartez, hozka egin nahi diote Europako herrialdeetako “osasungintza publikoaren pastelari”, beste sektore batzuetan negozioa egiteko zailtasunak dituzten garai hauetan etekin handiak erdiesteko.

Neoliberalismoarentzat merkantzia bat gehiago dira osasuna, hezkuntza eta gizarte-zerbitzuak, eta hala, sektore horien kudeaketa publikoarekin amaitu nahi du horiek pribatizatuz, eta horretarako, kudeaketa pribatuaren eraginkortasun handiagoa bezalako argudio faltsuak erabiltzen ditu.

Industria farmazeutikoaren lobbya munduko boteretsuenetako bat da eta interes handia du TTIP onetsi dadin, bere irabaziak areagotzeko aukera emango liokeelako osasun-sistema publikoen iraunkortasuna arriskuan jarri arren, eta bestela ere, gaur egun zailtasun handiei aurre egin behar izaten diete patentatutako botiken kostua ordaintzeko.Izan ere, farmazian egiten den gastua OSNaren arazo kezkagarrienetako bat da:botiketan egiten dugun gastua EBekoa baino ia bi aldiz handiagoa da.

Industria farmazeutikoa etekin handienak lortzen dituen industrietako bat da bai AEBetan eta bai Europan ere, eta Nazio Batuen arabera, munduko hirugarren sektore ekonomikoa da, arma-salerosketaren eta narkotrafikoaren atzetik.TTIP horrek are gehiago indartuko luke industria farmazeutiko boteretsuaren posizioa, eta beraz, bere interesen aldeko neurriak ezarri ahal izango lituzke:botiken patenteak luzatu, merkatuan generikoen sarrera atzeratu, patenteetarako betebeharrak murriztu, botikak eta osasungintza-teknologia ebaluatzeko Estatuetako agentziak kontrolatu, prezioen politikak finkatzen dituzten Estatuetako erakundeetan eragin handiagoa erdietsi, botika berrien entsegu klinikoen kontrolaz jabetu, eta abar.

Era horretan, herritarrei zaildu egingo litzaieke botikak eskuratzea, bereziki krisi-garaian; areagotu egingo litzateke sistemaren zentzugabekeria eta herritarren osasunari eragingo lioke horrek, morbimortalitatea handituko litzatekeelako.

Osasun-sektoreko eta farmazia-sektoreko enpresak izan dira TTIP idatzi den bitartean presiorik handiena egin dutenetako batzuk.Multinazionalek TTIParen garapenean izan duten berebiziko garrantziaren adibide modura adierazi beharra dago Europako Batzordeak negoziazioak prestatzeko egindako bileretatik % 92 enpresa-lobby pribatuekin izan direla, eta %4 bakarrik interes publikoaren defentsarako taldeekin eta beste %4 bat unibertsitateko eta administrazio publikoetako adituekin.

Nahiz eta Europako Parlamentuak 2016. urtearen hasieran Europako Batzordeari (hura ari da TTIP negoziatzen) eskatu zion zerbitzu publiko sentikorrenak itun horretatik salbuesteko, hala nola osasungintza, Europako komisarioek, hots, demokratikoki hautatutako parlamentuen bizkar itun hori enpresa-lobbyekin bakar-bakarrik negoziatu duten Europako komisario horiek dute azken hitza, eta esan liteke ia ezinezkoa dela parlamentuaren gomendioa kontuan hartzea.

Hori gutxi balitz bezala, Itunak ezinezko egingo luke pribatizazio-erabakietan edo multinazionalei irabaziak mugatzeko asmoetan atzera egitea, “inbertsiogileen eta estatuen arteko desadostasunak konpontzeko mekanismoa” (ISDS) deiturikoan oinarrituta, izaera pribatuko“nazioarteko arbitraje-epaimahai” baten arabera konponduko liratekeelako enpresen eta Estatuen arteko gatazkak, izan ere, beren negozioa murriztuko luketen patente, generiko edo prezio-kontrolei eragiten dieten erabakiengatik konpentsazio ekonomikoak erreklamatzen dituztenean esku hartuko bailuke, milioi askoko konpentsazioak eskatuz “lortu gabeko irabazietan” oinarrituta (halako negozio oparoetan jasoko ez luketen dirua).

---------------------------------

EL TTIP Y LA PRIVATIZACION DE LA SALUD

Mario Fernández, miembro de OSALDE y el Foro Vasco por la Salud

El TTIP puede suponer una auténtica amenaza para la salud y para los sistemas sanitarios que a día de hoy hemos logrado. El Sistema Nacional de Salud (SNS) que hoy conocemos, con todos sus problemas, está reconocido a nivel internacional como uno de los mejores y más eficientes del mundo. En el Estado Español, Osakidetza tiene un reconocido prestigio en este sentido. Los expertos coinciden en que “los sistemas sanitarios universales, con propiedad y gestión públicas y basados en la Atención Primaria son los que ofrecen mejores resultados en salud y también son los más eficientes, equitativos y humanos”.

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los EEUU, en proceso de negociación desde julio de 2013, pretende instaurar el mayor “mercado libre” del mundo entre ambos bloques económicos, con más de 800 millones de potenciales consumidores, eliminando las barreras arancelarias y homogeneizando (a la baja) aquellas leyes de protección social, laboral o medioambiental más estrictas y con mayor contenido social en Europa, que pueden suponer un “obstáculo al libre comercio” entre EEUU y la UE.

Algunos de los puntos más conflictivos que se están debatiendo y negociando, por cierto con total secretismo y falta de transparencia, son la posible entrada de productos transgénicos a la UE, la expansión del fracking, la regulación de los derechos laborales o los efectos en el sector sanitario.

Respecto a los riesgos que la firma del tratado puede conllevar en relación con los servicios de salud hay que decir que al liberalizar el comercio y la inversión por parte de las grandes corporaciones multinacionales se facilitaría la implantación de empresas aseguradoras privadas de los Estados Unidos en los países miembros de la Unión Europea, profundizando en la línea de privatización emprendida en los últimos años en el estado español, especialmente en algunas comunidades autónomas como la madrileña, la valenciana, la catalana y la gallega.

Los Sistemas Públicos de Salud europeos serían un mercado abierto a la participación de empresas estadounidenses. Las empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa acceder al “pastel sanitario público” de los países europeos para obtener grandes beneficios en un momento en que tienen dificultades para hacer negocio en otros sectores.

El neoliberalismo, que ve como una mercancía más la salud, la educación y los servicios sociales, propone acabar con la gestión pública de estos sectores privatizándola, utilizando argumentos falaces como la mayor eficiencia de la gestión privada.

El lobby de la industria farmacéutica es uno de los más poderosos del mundo y tiene gran interés en la aprobación del TTIP, que le permitiría aumentar sus beneficios a expensas de poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos, que ya hoy día enfrentan enormes dificultades para sufragar el coste de los fármacos patentados. De hecho el gasto en farmacia es ya uno de los principales problemas del SNS: nuestro gasto en medicinas es casi el doble que en la UE.

La farmacéutica es una de las industrias con mayores beneficios tanto en EE.UU. como en Europa, y según las Naciones Unidas el tercer sector económico mundial tras el comercio de armas y el narcotráfico. El TTIP fortalecería aún más la posición de la poderosa industria farmacéutica, que podría imponer medidas favorables a sus intereses: prolongar las patentes de los fármacos, retrasar la entrada de genéricos en el mercado, reducir los requisitos para sus patentes, controlar las agencias estatales de evaluación de medicinas y tecnología sanitaria, conseguir mayor influencia en los organismos estatales que fijan las políticas de precios, apropiarse del control de los ensayos clínicos de nuevos fármacos, etc.

Se dificultaría así el acceso de la población a los medicamentos, especialmente en momentos de crisis; aumentaría la irracionalidad del sistema, y se vería afectada la salud de la población, aumentado la morbimortalidad.

Las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran entre las que más presión han ejercido durante la redacción del TTIP. Como ejemplo del trascendente papel de las multinacionales en el desarrollo del TTIP, hay que decir que, de las reuniones que la Comisión Europea mantuvo para preparar las negociaciones, el 92% fueron con lobbies empresariales privados, sólo el 4% con grupos de defensa del interés público y otro 4% con expertos universitarios y administraciones públicas.

Aunque el Parlamento Europeo instó a primeros de 2016 a la Comisión Europea que es la que está negociando el TTIP, a excluir los servicios públicos más sensibles, como la sanidad, de dicho tratado, los comisarios europeos, que únicamente han negociado el tratado con los lobbies empresariales a espaldas de los parlamentos elegidos democráticamente, tienen la última palabra y es poco probable que tomen en cuenta la recomendación parlamentaria.

Para colmo el Tratado haría imposible dar marcha atrás en las decisiones de privatización o en las limitaciones de beneficios a las multinacionales, en base al llamado “mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados” (ISDS) que resolvería las disputas entre empresas y Estados en base a un “tribunal de arbitraje internacional” de carácter privado, que actuaría cuando las compañías reclamen compensaciones económicas por decisiones que afecten a las patentes, genéricos o controles de precios que reduzcan su negocio, exigiendo compensaciones millonarias en base al “lucro cesante” (el dinero que dejarían de percibir en unos negocios tan jugosos).

No hay comentarios:

Publicar un comentario