2012-06-28

TOPA kideak Donostia Ospitalean

Gaur goizean, Tolosaldea Osasun Publikoaren Aldeko plataformako kide batzuk, Donostia ospitalera hurbildu dira taldearen aldarrikapenak zabaltzeko asmtoan. Han 2000 esku orri inguru banatu dituzte, taldearen aldarrikapenak azalduz eta datorren larunbateko manifestaziora dei eginez.
Esta mañana, algunos miembros de Tolosaldea Osasun Publikoaren Alde, se han acercado al hospital Donostia con el fin de trasladar hasta allí las reivindicaciones de la coordinadora. Han repartido unas 2000 hojas informativas, explicando las reivindicaciones y haciendo el llamamiento a la manifestación del próximo sábado.

2012-06-22

PRENTSAURREKOA - RUEDA DE PRENSA


Tolosaldea eta Gipuzkoako talde desberdinek Ekainak 30 erako antolatu degun manifestazioaren arrazoiak emateko prestatu degu prentsaurreko hau.

1) Estatu mailan: Gobernua OSASUN PUBLIKOAREN PRIBATIZAZIORANTZ AURRERA EGITEKO neurri desberdinak hartzen ari da. Pribatizazioa 15/97 legearekin hasi zen, lege honen bidez, enpresa pribatuei osasun zentru publikoen kudeaketan sartzea baimentzen zaie.Eta orain ostiralero, PP-ren gobernuak GURE OSASUN SISTEMAREN OINARRIEN KONTRA (Berdintasuna, eskuragarria, birbanaketa eta unibertsaltasuna.) doazen neurri berriak inposatzen dizkigute:
UNIBERTSALTASUNAren kontra: 26 urtetik gorako gazteak, subsidioa jasotzen dutenak, etorkinak…kanpo utziz
BERDINTASUNAren kontra: Zerbitzu-zorroan maila desberdinak egingo dira: zerbitzu basikoak eta zerbitzu osagarriak egongo dira, azken hauek ordaindu egin beharko ditugu.
ESKURAGARRITASUNAren kontra: Osasun zerbitzuen, ospitale edo bertako solairuen, larrialdietako zerbitzu eta osasun zentroen itxiera.
BIRBANAKETAren kontra: BOTIKEN “COPAGO”-a. Pentsiodunak, lehenbizikoz beren botiken zati bat ordaindu beharko dute.

2) Maila lokalean: TOLOSALDEAN ESPEZIALITATEETAKO ANBULATORIOA DESEGINEZ hasi ziren eta asuncion klinikarekin egindako HITZARMENAREKIN jarraitu zuten, klinika eskualde ospitale moduan funtziona zezan.
ZALANTZAN jartzen genuen Asuncion klinika, beste eskualde ospitale publikoek ematen duten kalitate berdineko arreta emateko gai izango ote zen.
Asuncion klinikaren eta Gipuzkoako beste Eskualde Ospitalle Publikoek dituzten plantillak konparatu ditugu eta emaizak aurkeztu genituen pasa den Ekainak 16-an egindako Batzarrean:
KLINIKARI, beste eskualde Ospital Publikoekin alderatzeko, GUTXIENEZ orain duen plantillaren %53-a FALTA ZAIOLA SALATZEN DUGU


  • Tolosaldeako herritarrek, Klinikaren hutsei buruz, aurkeztu diren 600DIK GORAKO KEXAK ikusita.
  • Eta baita ITXARON ZERRENDAK pixkanaka luzatuz joan direla, hitzarmenaren aurretik ia itxaron behar ez zenean. Adz: Kardiologia eta traumatologiako lehen kontsulta baterako, hiru hilabete.Orain ZIURTASUN OSOZ esan dezakegu:

KALITATE ESKASAGOKO OSASUN ARRETA JASOTZEN ARI GARA NAHIZ ETA BERDIN ORDAINDU.
Nahikoa arrazoi baditugula uste dugu, datorren Ekainak 30an kalera atera eta 12tan Trianguloan egingo den MANIFESTAZIOAn parte hartzeko.
TOLOSALDEA ETA BESTE ESKUALDEETAKO HERRITAR guztiak GONBIDATU nahi ditugu GURE ESKUBIDEEN AURKA DOAZEN NEURRIEI GURE EZEZKOA ADIERAZTEKO, KUDEAKETA PUBLIKOKO ESKUALDE OSPITALE PUBLIKO BAT eta ESPEZIALITATEETAKO ANBULATORIOA ERABAT HORNITZEA EXIJITZEKO

Se ha organizado esta rueda de prensa para exponer las razones por las cuales diferentes colectivos de Tolosaldea y de Gipuzkoa hemos convocado la manifestación del dia 30 de Junio.

1)     A nivel estatal: El gobierno está aprobando una serie de MEDIDAS  PARA IR AVANZANDO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA. La privatización comenzó con la ley 15/97 que permite la entrada de la empresa privada en la gestión de los centros sanitarios públicos.Y ahora cada viernes el Gobierno de PP, nos impone nuevas medidas que atentan CONTRA LOS PILARES BASICOS DE NUESTRO SITEMA SANITARIO: Equidad, Accesibilidad, Redistribución, y Universalidad.

Contra la UNIVERSALIDAD: Excluyendo a jóvenes mayores de 26 años, población con subsidio, inmigrantes…
Contra la EQUIDAD: Se van a hacer diferentes categorías de la cartera de servicios: habrá servicios básicos y otros accesorios o complementarios que habrá que pagar.
Contra la ACCESIBILIDAD: Cierre de servicios sanitarios, hospitales y plantas, servicios de urgencias, y centros de salud.
Contra el CARÁCTER REDISTRIBUTIVO: COPAGO FARMACEUTICO. Los pensionistas tendrán que pagar  por primera vez una parte de sus medicamentos.

2)     A nivel local: EN TOLOSALDEA, empezaron DESMANTELANDO EL AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES de Tolosa y siguieron con el CONCIERTO de la Clinica de la Asuncion para que funcione como hospital comarcal


DUDÁBAMOS de que la clínica La Asunción tuviese capacidad para dar una calidad de atención similar a la que están dando el resto de Hospitales Comarcales Públicos.
Hemos comparado las plantillas de La Asunción y la de los Hospitales Comarcales Públicos de Gipuzkoa y  el día 16 de Junio presentabamos los resultadosen la Asamblea:
DENUNCIAMOS que A LA CLÍNICA LE FALTA COMO MÍNIMO UN 53% de su plantilla actual para equipararse al resto de Hospitales Comarcales Públicos.

  • Vistas las numerosas QUEJAS, MÁS DE 600, que los vecin@s de Tolosaldea han presentado sobre las deficiencias de la Clínica.
  • Visto que LAS LISTAS DE ESPERA, están aumentando progresivamente y que hasta ahora habían sido prácticamente inexistentes, p.e. para primera consulta de cardiología y traumatología, tres meses.


Podemos decir que AHORATENEMOS LA CERTEZA:

ESTAMOS RECIBIENDO UNA PEOR CALIDAD DE ATENCIÓN SANITARIA PAGANDO LO MISMO.
Creemos que estos son suficientes motivos para movilizarnos y acudir a la MANIFESTACIÓN del dia 30 deJunio a las 12:00 en el Triángulo de Tolosa.
ANIMAMOS a todos l@s vecin@s de Tolosaldea y a todas las comarcas a manifestar nuestro RECHAZO A TODAS ESTAS MEDIDAS QUE NOS ESTÁN IMPONIENDO EN CONTRA DE NUESTROS DERECHOS.
Y EXIGIR, UN HOSPITAL COMARCAL PÚBLICO DE GESTION PÚBLICA y UN AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES COMPLETAMENTE DOTADO 


2012-06-17

Ekainaren 16ko batzarra - Asamblea del 16 de junio

Bideo honetan, Asunción klinika eta Gipuzkoako ospitale publiko batzuen artean egindako konparaketaren datu interesgarriak ematen dira.
En este video se presentan interesantes datos comparativos entra la clínica de la Asunción y los ospitales públicos de Gipuzkoa.2012-06-04

Jesús Blanco, miembro del 15 M denuncia los recortes en la sanidad pública.

Jesús Blanco, miembro del Grupo de Trabajo de Defensa de la Sanidad Pública/acampada BCN-15M, denuncia los recortes en la sanidad pública y enumera y pone en evidencia los falsos mitos con que los gobiernos del PP -Mariano Rajoy- y de CiU -Artur Mas- justifican los recortes de los Derechos Sociales.