2011-04-20

BILERA / REUNION 2011-04-12


2011/ 04/12


ANALISIA / ANÁLISIS

Firmak: Kontatuta oraingoa 9.246 inguru
Firmas: 9.246 hasta ahora.

LARUNBATEKO FIRMA BILKETA (2011/04/09) / RECOGIDA DE FIRMAS DEL SABADO

ANDOAIN
6 mahai , 646 firma. 6 mesas, 646 firmas.
Jendeak informazioa eskatzen zuen. Ez daude konzientziatuta, uste dute Donosiara joateko aukera izango dutela. Informazio gehiago eman behar da.
La gente pedía información. No están concienciad@s, creen que podrán ir a Donostia.
Hay que dar mas información.


TOLOSA
660 firma jaso ziren.

Se recogieron 660 firmasINFORMAZIO KANPAINA / CAMPAÑA INFORMATIVA

Informazio gehiago ematea behar dala ikusi da eta horretarako hitzaldi gehiago egitea beharrezkoa ikusi da.
Asunción ospitaleko langileek, hitzaldi bat jaso nahiko lukete informazio gehiago izateko.
Hitzaldi- komisioa sortu da.

Hay que dar mas información y para eso se ha visto necesario dar mas charlas.
Los trabajadores de la asunción nos han pedido que les demos una charla para tener mas información.
Se ha creado un comisión de charlas.


TOLOSALDEAKO HERRIAK / PUEBLOS DE TOLOSALDEA

Herri gehienetara iritxi da informazioa eta sinadurak biltzeko paper eta materiala, falta diren herriak hauek dira, baina aste honeta egitekoak ziren:
Asteasu- Amezketa- Berrobi- Eldua- Elduaien- Irura- Orexa.En la mayoría de los pueblos ya ha llegado la información, hojas de firmas y material. Faltan: Asteasu- Amezketa- Berrobi- Eldua- Elduaien- Irura- Orexa.
MAHAI INGURUA / MESA REDONDA

Alderdi politikoetara bidaltzeko gutuna prest dago.
Maiatzak 5- osteguna 19:30tan
Kultur etxeko bajuko lokalean
Egingo zaien galdera garrantzitsuena :

La carta para mandar a los partidos políticos está lista.
5 de Mayo- jueves 19.30
En el bajo de la Casa de Cultura.
La pregunta mas importante que se les va hacer.

QUÉ ESTÁ DISPUESTO A HACER PARA POSIBILITAR EL HOSPITAL COMARCAL Y NO CERRAR EL AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES?
VAN A ESTAR EN LA MANIFESTACIÓN DEL 14 DE MAYO?

Mahai ingurua herritarrei irekia izango denez, bertara jendea azaltzea garrantzitsua da eta bukaeran herritarrei galderak egiteko aukera egon beharko luke.
Galderak prestatu behar dira eta triptikoak banatu mahai inguruaren berri emateko.

La mesa redonda estará abierta a los ciudadanos. Es importante que aparezca gente y que puedan hacer preguntas.
Hay que preparar las preguntas y trípticos para repartir.

INFORME PRENSA

Prensara informazioa bidaltzen jarritzen da eta hitza, eta Legorretako kronikan larunbat honetakoa argitaratu dute.

Se sigue enviando información a la prensa y saldrá en el hitza y en la crónica de Legorreta este sábado.

GURE PANKARTAREN DEFENTSA / DEFENSA DE NUESTRA PANCARTA

Pankarta kendu dute!!!!!
Garbiketa enpresakoak udaltzaingoen laguntzarekin.
Asteartean bertan joan ginen 25 bat pertsona  instantzia bat jartzeko asmotan eta pankarta berreskuratzeko asmotan.
Udaltzaingoak ez zeuden, garbiketa zerbitzukoak eraman zutela esan ziguten eta oraindik ezin izan degu berreskuratu.
Bestalde, eskaera egin da udaletxean berriz jarri ahal izateko.

Han quitado la pancarta.
Los de la limpieza con la ayuda de los municipales.
El martes fuimos 25 personas para poner una instancia para recuperar la pancarta.
Los municipales no estaban, nos dijeron que se la llevaron los de la limpieza y no se ha recuperado aún.
Se ha pedido permiso para volverla a poner.

2011/04/16 rako FIRMA BILKETA / RECOGIDA DE FIRMAS
Larunbatean 10:30tan materiala jasotzeko
Sábado 10.30 para recogida de material.
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario