2013-10-12

Langileen aldeko epaia, Asuncion Klinikan


Itzea Urkizu 2013-10-10 (Tolosaldeko Ataria)

Pasa den maiatzean hasitako auzia iritsi da amaierara, eta Asuncion Klinikako enpresa batzordeak Inviza kudeatzaileari jarritako salaketak, langileen aldeko ebazpena izan du. Oraingoz, epaiak langileen baldintzak lehengora bueltatzeko balioko du; epaiketak, ordea, Invizako jabea den Jesus Gomez Montoyaren enpresa sarea plazaratzeko ere balio izan du, eta LAB sindikatuko Oihana Lopetegik eta Mari Mujikak garrantzia berezia eman diote azken kontu honi.2013ko maiatza inguruan, Invizak soldaten jaitsiera baten berri eman zion Asuncioneko enpresa batzordeari; bataz beste, langileen soldatak %7 eta %4,2 artean jaisteko asmoa zutela jakinarazi zieten. Arrazoia Eusko Jaurlaritzatik jasotako gutun bat zela azaldu zuen Asuncion Klinika kudeatzen duen Invizak, eta gutun horretan, erakundeak klinikarekin sinaturiko kontzertuak beherakada bat izango zuela azaldu zuen jaurlaritzak: «Horrela, lan baldintzen funtsezko aldaketa proposatu zuen enpresak, eta negoziazioak hasi ziren», azaldu du Oihana Lopetegik.

Baldintzak negoziatzen hasi zirenean, ordea, Invizak «etengabe» arazoak jarri zituela salatu zuten enpresa batzordeko kideek, eta epaiak horretan ere arrazoia eman die: Eusko Jaurlaritzako gutuna negoziazioak hasi eta 10 egunera aurkeztu zuen Invizak, eta era berean, 2013ko datu ekonomikoak ematea ukatu egin zieten langileei. Honenbestez, eta «soldata jaitsiera horiek egiteko benetako arrazoirik ez zela ikusita», enpresa batzordeak epaitegira jo zuen.

Auziko eskatzaileek, langileek alegia, enpresaren fede txarra eta soldatak jaisteko argudio falta erabili zituzten epaiketan, Invizaren aurka, eta epaiak arrazoia eman die horri dagokionez. Honekin batera, ordea, Invizako Gomez Montoya jabeak enpresa sare bat kontrolatzen duela ere onartu du epaileak. 

1994an hasitako istorioa
Asuncion Klinikak porrot egin zuen 1994. urtean. Jesus Gomez Montoyak, orduan, Inviza SA enpresa sortu, eta klinika erosi zuen.

Asuncion erostearekin batera, ospital kontzertatua zenez, Montoyak akordioa sinatu behar izan zuen Eusko Jaurlaritzarekin, eta bere diru sarreren %95a jasotzen du gobernutik; urtero 20 milioi euro inguru. Hitzarmenaren arabera, enpresa berri honek Asuncion klinikak Gizarte Segurantzarekin, Fogasarekin eta Gipuzkoako Ogasunarekin zituen zorrak ere bere gain hartu zituen. «Akordioa oso ona zen Invizarentzat: Gizarte Segurantzak, Fogasak eta Ogasunak ezin dituzte enpresaren ondasunak enbargatu, eta Invizak zor hori ordaindu behar du pixkana», azaldu du LAB sindikatuko Oihana Lopetegik.

Asuncion Klinikaren zorra, ordea, 4 milioi eurotik gorakoa zen. Horrela, ordainketa sistema ere zehaztu zuten akordioarekin: 1996 eta 1997an, Invizak bere irabazien %20a bideratu behar zuen zorra ordaintzera; 1998 eta 1999an, berriz, %40a, eta 2000 eta 2001ean irabazien %50a bideratuko zuten zorra kitatzera. Lehen sei urte horiek pasatakoan, 2001etik aurrera, Invizak bere irabazien %75a zor hori ordaintzera bideratu behar du, guztia kitatu arte. 

Zor hori, ordea, ez da ia jaitsi 19 urtean,eta 2011n 4.019.530 eurokoa zen, oraindik, kitatu beharreko diru kopurua. Eta bide hau da, hain zuzen, LAB sindikatuak epaiketaren bidez zabaldu eta ezagutarazi nahi izan duena. 

Montoyaren enpresa sarea
LAB sindikatuak Invizaren helburua enpresa pribatu batena dela uste du: «Osasungintzaren alorrekoa den arren, irabaziak izan nahi ditu Gomez Montoyak, eta horretarako, aurreko zorra ordaindu beharko luke; ez da horretan ari, ordea».

Asuncion Klinika kudeatzen duen Inviza SA enpresa, enpresa sare bateko zati da, eta LABek argitara emandako datuen arabera, Jesus Gomez Montoyak du sare honen guztiaren kontrola. «Funtzionamendua enpresa talde horren baitakoa denez, Invizaren etekinak talde horretan barrena desbideratzen dira, eta Invizak ez du irabazirik aitortzen; zor historiko eta era berean publiko horren ordainketak, beraz, lehen aipaturiko portzentaje horien arabera, oso-oso txikiak dira. Guk egin ditugun kalkuluen arabera, ia 200 urte pasa beharko lukete zorra kitatzeko», azpimarratu du Mari Mujikak.

Tolosaldeari dagokionez, sare honetan bost enpresa daude. Yatpinde Tatso Brahmande delakoa da burua, eta Jesus Gomez Montoyarena da Yatpinderen %99.92a; gainerako %0.02a, berriz, Montoyaren emazte eta hiru semeen artean banatuta dago.

Yatpindek eskualde honetan aritzen diren beste hiru enpresa kontrolatzen ditu, zuzenean edo zeharka: Geusa, Asistencia Medica Tolosa eta Inviza. Horrela, Yatpindek Geusaren jabetzaren %100a du, eta Invizaren %33 ingurua. Aldi berean, ordea, Geusak kontrolatzen du Invizaren gainontzeko %44,54a. Azkenik, Asistencia Medica Tolosa (AMT) enpresa Inviza (%60) eta Geusaren (%40) bitartez kontrolatua da. «Hau guztia ikusita, zer esan dezakegu? Jesus Gomez Montoyaren kontrolpean daudela Yatpinde, Geusa, AMT eta Inviza», diote LABeko ordezkariek.

Tolosaldetik kanpo ere, Yatpindek beste hainbat enpresa ditu, hirugarren adineko zentroetara begira, Kantabrian nahiz Euskal Autonomia Erkidegoan. Adegiko kide da, gainera, eta «hirugarren adineko zentroetako hitzarmenen negoziazioetan Adegiren izenean mahaian esertzen den pertsonetako bat da». 

Enpresen paradisua
2012ko abendura bitarte, Gipuzkoan legearen barruan zegoen halako enpresa sareak sortu eta dirua batetik bestera pasatzearena. Enpresen promoziorako elkarteen sistema deritzo, eta foru aldundiak deuseztatu egin du 2013an.

Mujikaren ustez «mundu guztiak daki hori etekinak desbideratzeko formula bat dela», eta espainiar estatuan Hego Euskal Herrian soilik funtzionatzen du: «Gipuzkoak kendu du jada, baina harrigarria bada ere, Bizkaian, Araban eta Nafarroan sistema honekin jarraitzen dute», dio Mujikak. Horrela, LAB sindikatuak ulertezintzat jotzen du «EAJk, PSE-EEk eta beste hainbatek enpresa hauen negozioak onartzea, eskualde honetako 65.000 herritarren osasunarekin».

Sistema honen bitartez, beraz, eta aipaturiko sarean, Yatpindek, Geusak, Invizak eta AMTk elkar elikatzen dute. Batetik, Geusa da Asuncion Klinikak Andoain eta Belaten dituen kontsultetako lokalen jabea, eta baita klinikako aparkalekuarena ere. Hortaz, Invizari alokairua kobratzen dio, eta 2009tik 2011ra bitarte, 466.820 euro ordaindu zizkion Invizak Geusari.


Horrekin batera, ordea, Geusak Invizari medikuntza zerbitzuak ere eskaintzen dizkio, eta Invizak berezko kostua baino askoz ere gehiago ordaintzen dizkio zerbitzu horiek, Geusari: 500.000 euro inguru kostatzen dena, 1.400.000 euro inguru ordaintzen dio. «2009tik 2011ra bitarte, alokairu eta zerbitzuekin, Geusak Invizatik behar baino 3.107.894 euro gehiago eskuratu zituen», dio Oihana Lopetegik.

Aldi berean, Geusak Yatpinderekin, sareko buruarekin, 4 milioi inguruko zorra dauka, Yatpindek mailegu bat eman diolako. Mailegu hau oso interes altuekin ordaintzen dio Geusak Yatpinderi; %15 edo gehiagokoekin, zehazki. 2011. urtean, adibidez, 700.599 euro ordaindu zizkion interesetan bakarrik. Yatpindek aipaturiko mailegua emateko, ordea, bankuei eskatu zien kreditua. Geusari kobratzen dizkionak baino askoz ere interes baxuagoak ordaintzen dizkio, ordea, bankuari; %3ko interesak, gutxi gorabehera.
Dibidenduak ere kobratu zituen, gainera, Yatpindek Geusatik, 2010ean. Guztira, 2009 eta 2011. urteen artean, 3.156.646 euroko irabaziak eman zizkion Geusak Yatpinderi. 

Irabazirik ez aitortzea helburu
Sare eta diruaren joan-etorri korapilatsu hauek duten helburua «argia» da LABen hitzetan: «Asuncion Klinikaren zor historikoa ez ordaintzea».

Lau enpresa hauek elkarren artean dituzten harreman ekonomikoen ondorioz, Invizaren 2009tik 2011 urtera bitarteko balantzea negatiboa da, 3.107.894 eurotan, eta urteko irabazien %75a zorrera bideratzen duten arren, oso kopuru baxua da hori.

Asuncioneko enpresa batzordeak jarritako salaketaren epaia politikoa den arren, eta hasiera batean langileen baldintzak lehengora itzultzeko eskumena bakarrik duen arren, LAB sindikatuko kideek informazio hau ezagutzera emateak «zerbaiterako balio izatea» espero dute, «batez ere eskualde oso bateko osasun kontuez ari garelako».

Gertakariak denboran barrena

Asuncionen auzia

1994. Asuncion Klinikaren porrota, eta Inviza SAren sorrera, Gomez Montoyaren eskutik. 4 milioi euroko zorra Invizak ordaindu behar du.
2011ko otsailak 15. Tolosaldea Osasun Publikoaren Alde (TOPA) koordinakundea sortu zuten, auzi honen inguruko kezkak herritarrei helarazteko.
2011ko ekainak 1. Asuncion klinika handitzeko obrak geratzea eskatu zuen TOPAk, «diru publikoa esku pribatuetara» zihoalako. 
2011ko ekainak 9. Jokin Bildarratz jarduneko alkatea zela, kargua utzi baino bi egun lehenago, obrak egiteko baimena eman zuen alkate dekretuz. Agirietan ikus daitekeenez, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergari zegozkion 231.651 euroak hobari gisa eman zizkion klinikari. Hiru herritarrek honen aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten.
2011ko azaroa. Klinikak kontzertua berritu zuen, Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzarekin. Espezialitate batzuk anbulatoriotik kendu zituzten, eta Donostiako ospitalera joateko aukera kendu zitzaien Tolosaldeko herritarrei. 
2011ko abendua. Invizak hiru herritarrek udalean jarritako errekurtsoei erantzunez, alegazioak aurkeztu zituen.
2012ko urtarrila. Tolosako Udalak baliogabetu egin zuen Jokin Bildarratzen Asuncion Klinikari emandako obra lizentzia, 2011/1125 zenbakidun dekretua erabat deuseztutzat jotzeko.

Albistea beste komunikabideetan:

16 comentarios:

 1. ZORIONAK , ZORIONAK, ZORIONAK , ZUEI, LANGILEI

  ResponderEliminar
 2. Había estado esperando para ver el tratamiento que el DV daba a esta noticia y estaba pensando que todavía no la había sacado hasta que hoy encuentro en el blog de TOPA que ya había salido pero por lo que puedo ver en la sección de Economía del periódico.
  Será que no es un tema que importe a los vecinos y al corresponsal del periódico en Tolosa, le he dicho a mi cabeza. Cuando hasta ahora si la clínica de la Asunción hace cualquier actuación de tipo publicitario: reparto de un kit para la protección solar, reparto de una manzana en el hamaiketako, etc les dedican casi una página y en la crónica municipal naturalmente.
  Pero, como se suele decir EL QUE MANDA MANDA y los demás a hacer el besamanos .
  Por cierto Noticias de Guipuzkoa todavía no se ha enterado de esta noticia o igual no es noticia para este periódico.
  PODEROSO CABALLERO ES DON DINEROS y así nos va

  ResponderEliminar
 3. He leído en una de las noticias:”Las representantes de LAB, sindicato mayoritario en el comité de empresa, han explicado que el aumento de las cuantías concertadas durante los años 2010, 2011 y 2012 no se reflejó en los salarios de los trabajadores ni en sus condiciones laborables, pero ante las reducciones del 1,7% al 4,2% de las asignaciones a Inviza previstas por los distintos servicios concertados, la dirección de clínica pretendió bajar los sueldos y "romper el pacto de empresa para empeorar la condiciones de las nuevas contrataciones"..
  Pero esto está dentro de la lógica de este sistema: LA EMPRESA( como la banca, que se dice en las cartas) SIEMPRE GANA en tiempos de vacas gordas(en los años 201-2011-2012 congelando los sueldos a pesar de que aumentaban las cuantías concertadas), en tiempos de vacas flacas(los actuales, en que aun ganando, pero menos, quieren aplicar inmediatamente las reducciones del 1.7 al 4.2% de las asignaciones) y en tiempos de vacas medianas . El resto a pasarlas canutas .
  Pero no es por egoísmo, no es por usura, no es por insolaridad,no, no, no, ES POR EL BIEN DE LA SOCIEDAD( su S.A)

  ResponderEliminar
 4. Si, si ,UNOS PROMOTORES EJEMPLARES, que su única aspiración en la vida es proveer de una calidad de asistencia sanitaria modélica en al CAV y los demás unos ENVIDIOSOS.

  ResponderEliminar
 5. Esta es la filosofía de quienes pretenden imponernos una Sociedad, en la que el beneficio y el lucro, sean valores predominantes, por encima de la solidaridad, justicia y derechos humanos.

  Para los ricos que controlan los denominados" Mercados Financieros" y para aquellos partidos politicos, "mamporreros! de los mismos, lo ?logico? es:

  PRIVATIZAR LOS BENEFICIOS, Y
  PUBLIFICAR O SOCIALIZAR LAS PERDIDAS.

  ResponderEliminar
 6. Neri hau da gehien gustatu zaidan artikuluaren zatia:
  Aldi berean, Geusak Yatpinderekin, sareko buruarekin, 4 milioi inguruko zorra dauka, Yatpindek mailegu bat eman diolako. Mailegu hau oso interes altuekin ordaintzen dio Geusak Yatpinderi; %15 edo gehiagokoekin, zehazki. 2011. urtean, adibidez, 700.599 euro ordaindu zizkion interesetan bakarrik. Yatpindek aipaturiko mailegua emateko, ordea, bankuei eskatu zien kreditua. Geusari kobratzen dizkionak baino askoz ere interes baxuagoak ordaintzen dizkio, ordea, bankuari; %3ko interesak, gutxi gorabehera.
  Adierazten duelako ze jendilajearekin topatu gara eta.

  ResponderEliminar
 7. A mi me recuerda a lo que han estado haciendo los Bancos de España con el Estado Español. Compraban dinero a un interés muy bajo al Banco Central Europeo y lo prestaban al Gobierno Español a un interés mucho mas elevado.
  Todos cortados por el mismo patrón. Robando, para no pagar la deuda que tenían con Osakidetza y Hacienda de Diputación, pero eso si bendecidos por la legalidad, que no por la ética.
  Esta gentuza es la que se va a desvelar por nuestra atención sanitaria.

  ResponderEliminar
 8. "1994. Asuncion Klinikaren porrota, eta Inviza SAren sorrera, Gomez Montoyaren eskutik. 4 milioi euroko zorra Invizak ordaindu behar du"

  Desde sus inicios, la creación y la entrada de Invinza en la clínica de la Asunción es irregular, extraña, rara o lo dejamos en llama la atención.
  Nada mas constituirse, Invinza, "ADQUIERE" una clínica que tiene una importante deuda con dos instituciones ( la misma Osakidetza y la Hacienda de Diputación) pagando UN EURO y HACIENDOSE CARGO DE LA DEUDA, condición esta última que , pasados 19 años no ha ni la intención de comenzar a cumplir, por lo que es para poner en duda la adquisición y la propiedad .
  ¿ Por qué en aquel momento Osakidetza que era uno de los acreedores y que necesitaba un hospital comarcal en la zona no se quedó con la clínica y la integró dentro de su red?, cuando hubiera sido bastante mas lógico que realizar ese movimiento de venta simbólica con importante quita de la deuda y aplazamiento del pago .
  ¿ Que mano posibilitó que un personaje que acababa de desembarcar por estos pagos se hiciese con este negoció?

  ResponderEliminar
 9. La mano oculta empieza a destaparse cuando en los siguientes años sobretodo cuando tras las anteriores elecciones el PNV, que había sido Jaun y Jabe durante las anteriores legislaturas en Sanidad, deja de mandar en esta y comienzan a desembarcar en la clínica antiguos excargos importantes del PNV en los puestos directivos de la clínica de la Asunción( Cerdan: viceconsejero de Sanidad; Mugica: diputado de Hacienda de Guipuzkoa, director del H.Donosti, H: Zumarraga: ; Aguirre: director del Laboratorio Unificado de Guipuzkoa; etc), ¿sería por su estraordinario “curriculum vitae” o como pago de anteriores favores?.
  Y se destapa todavía mas, con el movimiento realizado por el alcalde de Tolosa: “2011ko ekainak 9. Jokin Bildarratz jarduneko alkatea zela, kargua utzi baino bi egun lehenago, obrak egiteko baimena eman zuen alkate dekretuz. Agirietan ikus daitekeenez, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergari zegozkion 231.651 euroak hobari gisa eman zizkion klinikari. Hiru herritarrek honen aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten”
  2012ko urtarrila. Tolosako Udalak baliogabetu egin zuen Jokin Bildarratzen Asuncion Klinikari emandako obra lizentzia, 2011/1125 zenbakidun dekretua erabat deuseztutzat jotzeko..

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Y si nos remontamos a antes del desembarco de los bucaneros citados, veremos que cuando se quitó de en medio al anterior propietario, el ginecólogo Benito Izaguirre, se puso la clínica en manos de una sociedad liquidadora de Bilbao, de la que era titular el señor Juan Antonio Uriarte Ugarte, miembro del PNV y que posteriormente pasaría a ser Consejero Delegado de Eusko Trenbideak. La consultoría de este señor puso en manos del actual propietario la clínica "arruinada" sin pagar un chavo. Para que luego nos hablen de corrupción en otros lugares.

   Eliminar
 10. El que Tolosaldea sea la única comarca en Guipuzkoa, que no tiene un hospital comarcal de gestión pública, , a pesar de contar con capacidad en cuanto a población para tenerlo: 65.000 habitantes y que tenga que estar recibiendo su atención especializada y hospitalaria de un hospital privado de gestión privada, que tiene como se ha podido ver claramente en este recurso planteado por los trabajadores a la empresa un importante animo de lucro, tiene unas claras razones político- económicas y unos claros responsables políticos: iniciado, continuado y en la actualidad mantenido por el PNV con un pequeño interin en el que también participó el PSOE.
  Esta es la Mano Negra, Oculta e Interesada que ha venido moviendo los hilos en la sanidad de esta comarca y la responsable de que la sanidad especializada y hospitalaria de Tolosaldea esté en este momento en manos de este megalomano e histrionico personaje: Jesus Gomez Montoya.
  Y que lo tengan claro, como ya se están aclarando nuestros mayores que les hace o escribír en sus pancartas “ El que toque nuestras pensiones, no tendrá nuestro voto”.
  En nuestro caso : EL QUE MANTENGA DE ESTA FORMA INFRADOTADA NUESTRA SANIDAD (sin ambulatorio de especialidades y sin hospital comarcal público de gestión pública) NO TENDRÁ NUESTRO VOTO

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Ahora vendrán las maniobras de maquillaje aireando que se mantienen las especialidades en el ambulatorio sin seguir el plan de desmantelamiento de la asistencia especializada. Pero todo ello no será más que para mantener a cuatro especialistas en el ambulatorio trabajando a destajo mientras la clínica da una asistencia de trámite que le suponga el mínimo gasto económico. Pero el daño ya está hecho y va a ser muy difícil volver a la situación anterior como no haya una respuesta ciudadana enérgica y continuada.

   Eliminar
 11. Hace poco tuve conocimiento, por la prensa, de la existencia de un personaje y de lo que fué su empresa que me han recordado mucho a Jesus G. Montoya y a Invinza. Me refiero a Jabyer Fernandez y su empresa Iurbenor. Para mas información leer : http://gara.naiz.info/paperezkoa/20131010/426790/es/Iurbenor-radiografia-pelotazo.
  «Indecentes relaciones entre determinados políticos y señores del ladrillo», en estos términos presentan los autores la radiografía del escándalo de Iurbenor, plagado de negocios a cambio de favores que, sostienen, en caso de no ser ciertos, el lehendakari debería apresurarse a desmentir. Desgranan de manera certera la mecánica de un «pelotazo» de dimensiones enormes, donde se entrelazan empresarios franquistas, especuladores profesionales y jelkides que les deban cobertura y que no pueden esconder ni esquivar sus responsabilidades.
  Pasen y vean las similitudes entre Jabyer( ya se las trae el nombrecito) y Jesus G. Montoya.
  Comprueben los negocios a cambio de favores, segun declara Jabyer.
  Entérense de las relaciones entre este personaje e importantísimos dirigentes del PNV.
  ¿ Hay semejanza o no? con lo que ha pasado con la Sanidad de Tolosaldea.
  ¿ Son estos los que van a poner a las PERSONAS en el centro de su actuación política? ¿ A que personas: a los vecinos de Tolosa o a los Jabyer, Jesus G M, etc?

  ResponderEliminar
 12. Sistema honen bitartez, beraz, eta aipaturiko sarean, Yatpindek, Geusak, Invizak eta AMTk elkar elikatzen dute. Batetik, Geusa da Asuncion Klinikak Andoain eta Belaten dituen kontsultetako lokalen jabea, eta baita klinikako aparkalekuarena ere. Hortaz, Invizari alokairua kobratzen dio, eta 2009tik 2011ra bitarte, 466.820 euro ordaindu zizkion Invizak Geusari.
  Aldi berean, Geusak Yatpinderekin, sareko buruarekin, 4 milioi inguruko zorra dauka, Yatpindek mailegu bat eman diolako. Mailegu hau oso interes altuekin ordaintzen dio Geusak Yatpinderi; %15 edo gehiagokoekin, zehazki. 2011. urtean, adibidez, 700.599 euro ordaindu zizkion interesetan bakarrik. Yatpindek aipaturiko mailegua emateko, ordea, bankuei eskatu zien kreditua. Geusari kobratzen dizkionak baino askoz ere interes baxuagoak ordaintzen dizkio, ordea, bankuari; %3ko interesak, gutxi gorabehera.
  Sare eta diruaren joan-etorri korapilatsu hauek duten helburua «argia» da LABen hitzetan: «Asuncion Klinikaren zor historikoa ez ordaintzea.
  Así funcionan la SPE: realizan un entramado de empresas en las que una da a otra unos servicios o realiza unos prestamos que en los papeles aparecen como mucho mayores de lo habitual ( en vez de coger un prestamo al 3% de un banco lo acepta de la empresa madre que se lo cobra al 15%) y ellos encantados ya que así no tienen beneficios en el papel, y así no tienen que pagar la deuda que tienen con Hacienda y Osakidetza pues el acuerdo es el pagar el 75% de estos beneficios hasta terminar de pagar la dueda Y como el dueño de la empresa matriz como el de Geusa o Invinza o AMT es el mismo ( Jesus Gomez Montoya) los dineros quedan dentro de la EPS y no se le da una pela a Hacienda o a Osakidetza de la Deuda que tenían que pagar.
  Y los partidos políticos que hasta ahora lo han permitido (PNV-PSOE-PP) tan tranquilos .
  Pero lo hacen por el país, por los ejemplares emprendedores , por las personas de esta Comunidad.

  ResponderEliminar
 13. Y esto es legal, así se es un ciudadano cumplidor de la ley . Leyes puestas por ellos y para ellos y sus amigos.
  De esta forma se da la circunstancia de que los trabajadores pagan mas impuestos que los dueños de las fábricas en las que trabajan.
  Esta es su política centrada es las personas. En SUS , DE ELLOS , personas.

  ResponderEliminar
 14. http://www.diariovasco.com/v/20131016/tolosa-goierri/clinica-asuncion-organiza-jornada-20131016.html

  Viendo la información de este artículo resulta asombroso el lavado de cara de la clínica de la Asunción y de Gómez Montoya que están haciendo el consejero Darpón, Osakidetza, Biodonostia y en definitiva el PNV. Una vez más se demuestran los lazos que hay entre la sanidad pública y privada en Euskadi con toda la corrupción que lleva aparejada. Pero como no pasa nada se exhiben sin ningún pudor. Sería una buena idea manifestarse el día 22 de noviembre en el Topic para recibir al sr. Darpón y mostrarle lo contentos que estamos con la sanidad de Tolosaldea.

  ResponderEliminar