2015-09-27

Alderdi politikoen erantzunak


Duela gutxi, Tolosaldeko alderdi politikoei eskualdean dugun osasun sistemari buruzko galdeketa txiki bat pasa genien. Hemen dituzue orain arte idatziz jaso ditugun erantzunak.

EHbildu (Andoain)

1.           Herritar kopuruaren inguruko irizpideak beteta, Eusko Jaurlaritzaren inposaketak onartuko dituzue eta Euskal Herrian gestio publikoko ospitale publikorik eta guztiz ekipatutako espezialitateen anbulatoriorik gabeko eskualde bakarra izaten jarraitzera bultzatuko gaituzue? Edo ahalik eta ahaleginik handienak egingo dituzue Tolosaldeko osasun zerbitzua beste eskualdekoen parean kokatzeko?
Gure apostua beti izan da oinarrizko eskubideak publikoak eta kalitatezkoak izatea. Interes ekonomikoen gainetik, herritarren ongizatea baitago. Udal gobernuan gauden honetan, ditugun indar eta baliabideak jarriko ditugu aurrekoa bermatu dadin.
2.            Osasun sistemak Tolosaldearekin daukan zor historikoari jarraipena emango diezue, osasun azpiegituretan dirua sartu gabe, gainontzeko eskualdeetan azken 30 urteotan egin denaren kontran? Edo Asuncion Klinika publiko bilakatzen saiatuko zarete Deba Goieneko ospitalearekin egin zen moduan (eta lehen aipatutako kasuetan bezala) ?
Aurrekoaren pare, osasun publikoaren aldekoak gara Euskal Herriko beste lekuetan bezala. Tolosaldeko osasun zerbitzua publikoa izateko eskubidea daukagu herritarrok eta Asunzion klinikaren pribatizatiotik publikotasunera bilakatzeko lanean jardungo dugu.

3.            Asuncion Klinika publiko bihurtzeak Tolosaldeko herritarren artean daukan babesa ikusita (19.000 sinadura, manifestazioak, etab.), eta goian aipatutako negoziaketak ezerezean geratzekotan, Asuncion Klinika pribatasunean jarraituz, referendum bat bultzatzera prest egongo zinatekete, loteslea izango litzatekeena, udaletxeak aurrerantzean instituzionalki bide gisa zehaztuz?
Guztiz beharrezkoak iruditzen zaizkigu herri galdeketak. Zoritxarrez, Andoaingo udalean ez dugu horrelako ekimenak burutzeko beharrezkoa den ordenantzarik. Agintaldi honetan, gure lehentasunetako bat da parte-hartze ordenantza bat osatu eta onartzea. Hala eta guztiz ere, gai honen inguruan bestetan bezala, herritarren erabakia errespetatu dadin, defendatuko dugu. Dena den, kasu honetan, iruditzen zaigu oinarrizko eskubideak ez liratekela bozkatu behar. Izan ere, gure eskubidea da osasun zerbitzua publikoa izatea.

Andoaingo EHbildu

--------------------

EAJ-PNV

E.A.Jak Tolosaldeko osasunzerbitzuaren inguruan duen iritzia aditzera eman nahi du "Tolosalde Osasun Publikoaren alde"k egin galdeketaren harira.
Egun nekez uler daiteke Tolosaldeak duen osasun harrera Asuncion Klinikak eskaintzen duen zerbitzua bera ere baztertuz.Honek kalitatezko osasun zerbitzua ematen du, inguruko eskualdeetakoen antzerakoa, eta zenbait parametroren arabera, baita kalitate hobeagokoa ere bai. Klinika honek biztanleriari doako eta kalitate bikaineko osasun zerbitzua eskaintzen dio, eskura dauden baliabide ekonomiko eta materialen araberakoa.
Hau guztia Eusko Jaurlaritzak eta Asundon Klinikak elkarrekin duten kontzertazioari esker da. Aipatu kontzertazioa Tolosa herriak eskatutakoa da. Hain zuzen, udaletxean ordezkari zirenek aho batez onartua Tolosaldeak eskualdeari begirako ospitalea izan zezan. Asuncion Klinika ez da inoiz ospitale publiko izatetik pribatu izatera pasatu den ospitalea izan.Ez da hau beraz, Madrilen gertatutako marea txuri horretako adibidea. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak berak ahalbidetu du klinika pribatu batek zerbitzu publikoa eskaintzea , eta horretarako beharrezkoak diren kontrol edo jarraibide publikoak egitea.
Ikerketa ezberdinen arabera, Asuncion Klinikak Tolosaldeko Osasun Zerbitzuaren baitan egiten duen eskaintza kalitate bikainekoa da, inguruko ospitaleen pareko. Ez da beraz egia esatea Tolosaldean dugun zerbitzua Gipuzkoako beste eskualdekoetakoa baino okerragoa denik. Are gehiago, Bizkaia edo Arabara begiratuz gero, badira Tolosaldeak duen zerbitzurik gabeko eskualderik. Gainera, kontuan izanik Gipuzkoarako eredu eta erreferentzizkoa den ospitalea distantzia oso laburrera dugula, gure egoera oraindik ere hobea izan daiteke beste eskualde batzuen kasua baino.
Asuncion Klinikarena ez da erakunde edo entitate pribatu batetik zerbitzu publikoa ematen den kasu bakarra. Horrelaxe baititugu honakoak: Tolosaldeako udaletxe ugari eskaintzen duen etxez etxeko laguntza, zahar egoitzak, zabor bilketarako zerbitzuak, kale nahiz ikastetxeen garbiketarako zerbitzuak,... besteak beste. Administrazio publikoak ezinbestean eskaini behar duen zerbitzu publikoaren osagarri da entitate pribatu baten eskutik datorren zerbitzu publikoa. Horrenbestez, ez genuke zertan gutxietsi entitate pribatu baten eskaintza , eta are eta gutxiago kalitatezko eskaintza egiten duenean, eta azterketa edo kontrol publikoak pasatzen dituenean.
Giroa aztoratu nahi honetan, lasaitasunerako mezua zabaldu nahiko nuke. Ez da egia Tolosaldeko osasuna arriskuan dagoenik, eta hori bistan dugu azken urteotan. Eusko Jaurlaritzak kalitatezko zerbitzua bermatzen du erietxe, anbulatorio, espezialista eta Asuncion Klinikarekin . Tolosarrek begi onez ikusten dute Asuncion Klinikak eskaintzen duen zerbitzua, horixe baita bertaratzen diren erabiltzaileen asebetetze galdekizunetan jasotakoa. Tolosak eta Tolosaldeak bermaturik dute osasun zerbitzu unibertsal eta doakoa. Erabil eta aprobetxa dezagun eskualdeko biztanleek finantzatzen dugun zerbitzua, Tolosaldeko osasun zerbitzua, profesionalen onena ematen duena.

Tolosaldeko EAJ-PNVren ordezkariak

-------------------- 

PSE-EE

En respuesta a su amable petición de nuestro posicionamiento en “cuanto a atención sanitaria” en nuestros municipios, les reiteramos nuestro posicionamiento ya manifestado en los debates que mantuvimos en la campaña electoral tanto en la que organizaron ustedes como en la que se celebró entre los candidato a la alcaldía de Tolosa. Les reproducimos a continuación lo reflejado en el programa electoral y que es el compromiso del PSE-EE con la ciudadanía.

“- Exigir la universalidad, gratuidad, calidad y carta de servicios al mismo nivel del resto de la red de Osakidetza. Garantizando el mismo servicio de medicina general, especialidades y hospitalarias que en el resto de la red, evitando la privatización de los servicios y manteniendo los servicios de especialidades en la sanidad pública.

- Creación de una mesa de trabajo con todos los agentes implicados incluido el Dep de Sanidad de GV para consensuar la misma.”

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Saludos
PSE-EE de Tolosa y Andoain.


---------------------

Ganemos-Andoain-Irabazi

Nosotr@s estamos al 100% con la Sanidad pública y con su defensa. Apoyamos, si llega el caso, (siempre que sea legal y si no lo es hacer todo lo que corresponda a nuestra responsabilidad para que sea legal) la celebración de una consulta ciudadana para saber que es lo qué quieren los ciudadan@s de Tolosaldea.

Gracias por contar con todos los partidos, incluyendo los nuevos y pequeños.

Mila esker

Ganemos-Andoain-Irabazi

---------------------

Ezker Anitza-IU


Donostia, 21 de septiembre de 2015 


A la atención de: TOLOSALDEA OSASUN PUBLIKOAREN ALDE

En relación con el cuestionario que nos han enviado sobre la atención sanitaria en Tolosaldea, les informamos de que la posición de Ezker Anitza-IU es la de defender unos servicios públicos de calidad, tanto de titularidad como de gestión, ya que es la única manera de garantizar que toda la ciudadanía tiene acceso a los mismos en condiciones de igualdad, es decir, que lo que se pretenden con los mismos es la atención a la ciudadanía, y no hacer beneficio con las necesidades básicas de la población como la sanidad, la educación, las pensiones o los servicios sociales, a través de la concertación o subcontratación. 

En concreto como respuesta a su cuestionario: 

Ezker Anitza-IU no cuenta en este momento con representación ni en el Parlamento Vasco, ni en el Ayuntamiento de Tolosa, por lo que nos comprometemos a sumamos a las reivindicaciones y movilizaciones que la plataforma TOPA acuerde con el objetivo de lograr una atención sanitaria pública y de calidad para Tolosaldea, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora.


Arantza Gonzalez
Ezker Anitza-IU, Coordinadora de Gipuzkoa

-------------------------

Tolosako EHBilduko udal taldea 

1. Herritar kopuruaren inguruko irizpideak beteta, Eusko Jaurlaritzaren inposaketak onartuko dituzue eta Euskal Herrian gestio publikoko ospitale publikorik eta guztiz ekipatutako espezialitateen anbulatoriorik gabeko eskualde bakarra izaten jarraitzera bultzatuko gaituzue? Edo ahalik eta ahaleginik handienak egingo dituzue Tolosaldeko osasun zerbitzua beste eskualdekoen parean kokatzeko? 

Gure apostua beti izan da oinarrizko eskubideak publikoak eta kalitatezkoak izatea. Interes ekonomikoen gainetik, herritarren ongizatea baitago. Ditugun indar eta baliabide guztiak jarriko ditugu aurrekoa bermatu dadin. Tolosaldeak merezi du beste eskualdeen pareko kalitatezko, publiko eta euskalduna den osasun eskubidea. 

2. Osasun sistemak Tolosaldearekin daukan zor historikoari jarraipena emango diezue, osasun azpiegituretan dirua sartu gabe, gainontzeko eskualdeetan azken 30 urteotan egin denaren kontran? Edo Asuncion Klinika publiko bilakatzen saiatuko zarete Deba Goieneko ospitalearekin egin zen moduan (eta lehen aipatutako kasuetan bezala) ? 

Aurrekoaren pare, osasun publikoaren aldekoak gara Euskal Herriko beste lekuetan bezala. Tolosaldeko osasun zerbitzua publikoa izateko eskubidea daukagu herritarrok eta Asunzion klinikaren pribatizatiotik publikotasunera bilakatzeko lanean jardungo dugu. 

3. Asuncion Klinika publiko bihurtzeak Tolosaldeko herritarren artean daukan babesa ikusita (19.000 sinadura, manifestazioak, etab.), eta goian aipatutako negoziaketak ezerezean geratzekotan, Asuncion Klinika pribatasunean jarraituz, referendum bat bultzatzera prest egongo zinatekete, loteslea izango litzatekeena, udaletxeak aurrerantzean instituzionalki bide gisa zehaztuz? 

Oso garbi dugu, soilik Tolosaldeko herritarrek erabaki ahal dutela zer nolako osasun arreta eduki nahi duten. Ez dugu Eusko Jaurlaritzaren inposizio ezta aldebakarreko erabikirk onartuko. Horretarako alkatetzetan gauden herrietan partehartze ordenantzak lantzeko konpromisoa hartzen dugu. Lan ildo honetan gure prestutasun osoa azaldu nahi diogu TOPAri behar duen guztian laguntzeko.------------------------

Berrobiko udala

1. “Herritar kopuruaren inguruko irizpideak beleta, Eusko jaurlaritzaren inposaketak onartuko dituzue eta Euskal Herrian gestio publikoko ospitale publikorik eta guztiz ekipatutako espezialitateen anbulatoriorik gabeko eskualde bakarra izaten jarraitzera bultzatuko gaituzue? Edo ahalik eta ahaieginik handienak egingo dituzue Tolosaldeko osasun zerbitzua beste eskualdekoen parean kokatzeko?

Gure apustua beti izan da oinarrizko eskubideak publikoak eta kalitatezkoak izatea. Interes ekonomikoen gainetik, herritarren ongizatea baitago, Ditugun indar eta baliabide guztiak jarriko ditugu aurrekoa bermatu dadin. Tolosaldeak merezi du beste eskualdeen pareko kalitatezko, pubiiko eta euskalduna den osasun eskubidea.

2. Osasun sistemak Tolosaldearekin daukan zor historikoari jarraipena emango diezue, osasun azpiegituretan dirua sartu gabe, gainontzeko eskualdeetan azken 30 urteotan egin denaren kontran? Edo Asuncion Klinika publiko bilakatzen saiatuko zarete Deba Goieneko ospitalearekin egin zen moduan (eta lehen aipatutako kasuetan bezala) ?

Aurrekoaren pare, osasun publikoaren aldekoak gara Euskal Herriko beste lekuetan bezala. Tolosaideko osasun zerbitzua publikoa izateko eskubidea daukagu herritarrok eta Asuncion klinikaren pribatizaziotik publikotasunera bilakatzeko lanean jardungo dugu.

3. Asuncion Klinika publiko bihurtzeak Tolosaldeko herritarren artean daukan babesa ikusita (19.000 sinadura, manifestazioak, etab.), eta goian aipatutako negoziaketak ezerezean geratzekotan, Asuncion Klinika pribatasunean jarraituz, referendum bat bultzatzera prest egongo zinatekete, loteslea izango litzatekeena, udaletxeak aurrerantzean instituzionalki bide gisa zehaztuz?

Oso garbi dugu, soilik Tolosaldeko herritarrek erabaki ahal dutela zer nolako osasun arreta eduki nahi duten. Ez dugu Eusko Jaurlaritzaren inposizio ezta aldebakarreko erabakirik onartuko. Horretarako alkatetzetan gauden herrietan parte-hartze ordenantzak lantzeko konpromisoa hartzen dugu. Lan ildo honetan gure prestutasun osoa azaldu nahi diogu TOPAri behar duen guztian laguntzeko.

Berrobin, 2015eko irailak 30

---------------------

BERASTEGIko UDALA 

1. Herritar kopuruaren inguruko irizpideak beteta, Eusko Jaurlaritzaren inposaketak onartuko dituzue eta Euskal Herrian gestio publikoko ospitale publikorik eta guztiz ekipatutako espezialitateen anbulatoriorik gabeko eskualde bakarra izaten jarraitzera bultzatuko gaituzue? Edo ahalik eta ahaleginik handienak egingo dituzue Tolosaldeko osasun zerbitzua beste eskualdekoen parean kokatzeko? 

Gure apostua beti izan da oinarrizko eskubideak publikoak eta kalitatezkoak izatea. Interes ekonomikoen gainetik, herritarren ongizatea baitago. Ditugun indar eta baliabide guztiak jarriko ditugu aurrekoa bermatu dadin. Tolosaldeak merezi du beste eskualdeen pareko kalitatezko, publiko eta euskalduna den osasun eskubidea. 

2. Osasun sistemak Tolosaldearekin daukan zor historikoari jarraipena emango diezue, osasun azpiegituretan dirua sartu gabe, gainontzeko eskualdeetan azken 30 urteotan egin denaren kontran? Edo Asuncion Klinika publiko bilakatzen saiatuko zarete Deba Goieneko ospitalearekin egin zen moduan (eta lehen aipatutako kasuetan bezala) ? 

Aurrekoaren pare, osasun publikoaren aldekoak gara Euskal Herriko beste lekuetan bezala. Tolosaldeko osasun zerbitzua publikoa izateko eskubidea daukagu herritarrok eta Asunzion klinikaren pribatizatiotik publikotasunera bilakatzeko lanean jardungo dugu. 

3. Asuncion Klinika publiko bihurtzeak Tolosaldeko herritarren artean daukan babesa ikusita (19.000 sinadura, manifestazioak, etab.), eta goian aipatutako negoziaketak ezerezean geratzekotan, Asuncion Klinika pribatasunean jarraituz, referendum bat bultzatzera prest egongo zinatekete, loteslea izango litzatekeena, udaletxeak aurrerantzean instituzionalki bide gisa zehaztuz? 

Oso garbi dugu, soilik Tolosaldeko herritarrek erabaki ahal dutela zer nolako osasun arreta eduki nahi duten. Ez dugu Eusko Jaurlaritzaren inposizio ezta aldebakarreko erabikirk onartuko. Horretarako alkatetzetan gauden herrietan partehartze ordenantzak lantzeko konpromisoa hartzen dugu. Lan ildo honetan gure prestutasun osoa azaldu nahi diogu TOPAri behar duen guztian laguntzeko. 

Berastegin, 2015eko irailaren 30ean

--------------------------

OREXAko UDALA

1. Herritar kopuruaren inguruko irizpideak beteta, Eusko Jaurlaritzaren inposaketak onartuko dituzue eta Euskal Herrian gestio publikoko ospitale publikorik eta guztiz ekipatutako espezialitateen anbulatoriorik gabeko eskualde bakarra izaten jarraitzera bultzatuko gaituzue? Edo ahalik eta ahaleginik handienak egingo dituzue Tolosaldeko osasun zerbitzua beste eskualdekoen parean kokatzeko?

Gure apostua beti izan da oinarrizko eskubideak publikoak eta kalitatezkoak izatea. Interes ekonomikoen gainetik, herritarren ongizatea baitago. Ditugun indar eta baliabide guztiak jarriko ditugu aurrekoa bermatu dadin. Tolosaldeak merezi du beste eskualdeen pareko kalitatezko, publiko eta euskalduna den osasun eskubidea.

2. Osasun sistemak Tolosaldearekin daukan zor historikoari jarraipena emango diezue, osasun azpiegituretan dirua sartu gabe, gainontzeko eskualdeetan azken 30 urteotan egin denaren kontran? Edo Asunción Klinika publiko bilakatzen saiatuko zarete Deba Goieneko ospitalearekin egin zen moduan (eta lehen aipatutako kasuetan bezala) ?

Aurrekoaren pare, osasun publikoaren aldekoak gara Euskal Herriko beste lekuetan bezala. Tolosaldeko osasun zerbitzua publikoa izateko eskubidea daukagu herritarrok eta Asunzion klinikaren pribatizatiotik publikotasunera bilakatzeko lanean jardungo dugu.

3. Asunción Klinika publiko bihurtzeak Tolosaldeko herritarren artean daukan babesa ikusita (19.000 sinadura, manifestazioak, etab.), eta goian aipatutako negoziaketak ezerezean geratzekotan, Asunción Klinika pribatasunean jarraituz, referendum bat bultzatzera prest egongo zinatekete, loteslea izango litzatekeena, udaletxeak aurrerantzean instituzionalki bidé gisa zehaztuz?

Oso garbi dugu, soilik Tolosaldeko herritarrek erabaki ahal dutela zer nolako osasun arreta eduki nahi duten. Ez dugu Eusko Jaurlaritzaren inposizio ezta aldebakarreko erabakirik onartuko. Horretarako alkatetzetan gauden herrietan parte-hartze ordenantzak lantzeko konpromisoa hartzen dugu. Lan iIdo honetan gure prestutasun osoa azaldu nahi diogu TOPAri behar duen guztian laguntzeko.

Orexan, 2015eko urriaren 1ean


11 comentarios:

 1. He leido la respuesta la respuesta enviada por el PNV de Tolosa y se me ocurren las siguientes preguntas y comentarios:
  En que se basan para afirmar que la calidad de la clínica es igual y en algunos casos superior a los hospitales de Osakidetza, si dia a dia se esta cuestionando esta calidad por los usuarios de esta clinica.
  ¿Que controles de calidad realiza Osakidetza para comprobar que los ratios de calidad son los mismos que en los hospitales públicos?. Me consta que ninguno a tenor de los resultados.
  Que criterios de selección del personal médico se utilizan a la hora de contratación?. El dedazo y las influencias?.
  Porqué hay menos médicos y personal que un hospital con capacidad poblacional similar?. Aunque su portavoz en asuntos sanitarios Luke Uribetxebarria con toda su caradura daba a entender que sobraban medicos en la Asunción.
  Porqué no hay ningún especialista en la Clinica ni están localizables, en el servicio de urgencias de la tarde -noche y fines de semana?.
  Porqué hay medicos que ejercen de especialistas sin serlo?.
  Porque no hay especialistas en algunas areas concertadas con Osakidetza?
  Por ejemplo quien atiende los problemas de digestivo que surjan en la clínica.El cirujano?.
  Porqué no se han renovado en 50 años, áreas tan importantes como los quirófanos.
  Porque se utilizan los aparcamientos como área de negocio super rentable, sin ofrecer otras alternativas?.
  Etc,etc
  Por todas estas preguntas que Uds. no van a responder, la población tiene dudas más que razonables sobre la calidad de esta clinica.
  Dicen que la población de Tolosa en su dia, decidió elegir que la clínica funcionara como hospital comarcal. Otra falacia, la población de Tolosa nunca ha sido consultada ni ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto. Este negocio lo montó un alcalde de triste recuerdo que se caracterizaba por su autoritarismo. Además eran otros tiempos que nada tenian que ver con la situación actual.
  Las encuestas de satisfacción de los usuarios que mencionan, siguen una prácticas tramposas. Estas hojas se firmaban durante la estancia del paciente en la clínica . Ellos saben que esa practica es una coacción encubierta ya que nadie se atreve a decir que el trato no es bueno por las consecuencias que pudiera acarrear.
  Nos meten la milonga que el caso de Tolosa nada tiene que ver con los problemas de privatización sanitaria de Madrid. Que no nos mareen la perdiz porque en nuestro caso la situacíon es peor, ya que desde el GV no se ejerce ningún control de las actividades de la clínica ni del destino que se da al dinero de los contribuyentes.
  Están enterados de la cantidad de quejas que se envían al departamento de salud?.Están enterados de las personas que han sido víctimas de las malas prácticas o errores de diagnóstico que no han protestado por miedo, conformismo o por falta de asesoramiento para realizar una denuncia?. Me costa que lo ignoran olimpicamente.
  Dicen que el hospital de referencia esta a corta distancia y eso supone una ventaja añadida. Les recuerdo que desde que se implantó la OSI , la clínica funciona como hospital de referencia y que al hospital de Donosti se envian los casos desesperados que han tenido la sue rte que se haya acertado en el diagnóstico.También se envÍan otros casos que despues de perder mucho tiempo tratando de establecer un diagnóstico o que son víctimas de intervenciones o tratamientos incorrectos, se decide su envio al hospital de DONOSTI muchas veces por la presión de los familiares.
  Es de un cinismo impresionante el comparar la contratación de servicios tales como las residencias, gestión de basuras, limpieza de escuelas etc . con la gestión de la sanidad olvidando que el tema sanitario es por mucho el servicio más importante para la población.
  Por último recordarles que han sido elegidos entre otras cosas, para velar por la salud de la población y conseguir lo mejor para ellos y olvidarse de intereses partidistas.

  ResponderEliminar
 2. Ez dakit, Tolosaldeko EAJ-PNVren ordezkariek ondo irakurri duten TOPAko kideek bidalitako horri eta kuestionarioa.
  Haiek( PNVkoek) erantzuten dute: “Egun nekez uler daiteke Tolosaldeak duen osasun harrera Asuncion Klinikak eskaintzen duen zerbitzua bera ere baztertuz”
  Eta idatzian azaltzen diren adierazpenak dira:
  “Gaur egungo HITZARMENA guztiz kaltegarria izan da, herritarren kexa ugariek argi utzi duten bezala (mila baino gehiago)”.
  “Arazo hau konpontzeko unea heldu dela uste dugu, Asunción Klinika PUBLIKO BILAKATZEN, aurretik Deba Goienean egin den modura”.
  Tolosaldeko herritarrek, behin eta berriz, GESTIO PUBLIKOKO OSASUN ASISTENTZIA ESKATU DUTE lau urte hauetan, 19.000 baino sinadura gehiago batuz, gehiengoaren manifestazioekin,( …)”
  Ondorioz. Arazoa ez da Asunción Klinika , arazoa da HITZARMEN HAU.
  TOPAk eta Tolosako gende askok ez dute klinika itxi nahi , PUBLIFIKATU baizik.
  Eta PNVk zer nahi du?

  ResponderEliminar
 3. Yo me quedo asustado de la pobreza argumental que una y otra vez utiliza el PNV para defender el actual Concierto con la clínica de la Asunción:
  “Aipatu kontzertazioa Tolosa herriak eskatutakoa da. Hain zuzen, udaletxean ordezkari zirenek aho batez onartua Tolosaldeak eskualdeari begirako ospitalea izan zezan”
  La famosa manifestación a la se refieren, se realizó en 1992. En aquellos tiempos no existían los teléfonos moviles, no existía internet , a nivel sanitário a casi nadie ( solo a algunos pocos que estaban con información privilegiada , entre los que no se encontraba la mayoría de los vecinos de Tolosaldea ni tampoco sus alcaldes), se les pasaba por la cabeza que la Sanidad pública y universal que había montado Franco se pondría en duda y que unos cuantos desalmados con la excusa de sacar a flote la clínica seguirían llenandose los bolsillos, con su mordida del 30%.
  Basarse en esa manifestación para ahora no moverse y hacer caso omiso de por ejemplo la recogida de 19.000 firmas( no las 12.000 que Tolosa Txukun recogió) , de otras tres manifestaciones, que no se han hecho hace 25 años sino en los 4 últimos años, da muestra de una importante falta de razones: sanitarias, sociológicas, ni incluso económicas para apoyar lo que están apoyando.

  ResponderEliminar
 4. Completamente de acuerdo con el comentario anterior, están utilizando como argumento para seguir como estamos, la decision adoptada en 1992 por ayuntamiento dirigido por el alcalde José Gurruchaga que tenia un apodo en consonancia con su manera de gobernar. De pocos argumentos disponen los que se apoyan en esto. Además en ningún momento se decidiría entregar un cheque en blanco a un personaje como el que dirige la clinica en la actualidad. Los acuerdos no se adoptan para que duren toda la vida.En 23 años de antigüedad que tiene ese acuerdo las cosas han cambiado y mundo sanitario también . Parece ser que para el PNV no ha cambiado nada o que no dispone de argumentos más sólidos. También pudiera ser que estén tan volcados en el tema de la gestión de basuras, que no les da tiempo para abordar otros temas.
  Podrían incluir el tema sanitario en el mismo paquete ya que actualmente este asunto huele a basura.

  ResponderEliminar
 5. Me resultaría difícil estar en la piel de los actuales dirigentes del PNV en Tolosa.
  ¿Como hacer para, que siendo como somos la única comarca en Euskalerria , con capacidad poblacional( 65.000 habitantes)para poder abastecer un hospital comarcal público de gestión pública( Hospital calidad 10), no oponerme a esta imposición de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, para no quedar mal con los superiores.
  Pero por otro lado tienen que intentar no quedar mal con toda la población de Tolosaldea, que les recordará como los causantes directos de que se nos impuso este engendro para toda la vida( hospital calidad 7) y que ellos aun sabiendo las consecuencias que esto suponía no se opusieron a este mandato de su partido.
  Han empezado por negar la mayor : negar que somos LA ÚNICA COMARCA EN TODO EUSKALERRÍA . " Ez da beraz egia esatea Tolosaldean dugun zerbitzua Gipuzkoako beste eskualdekoetakoa baino okerragoa denik. Are gehiago, Bizkaia edo Arabara begiratuz gero, badira Tolosaldeak duen zerbitzurik gabeko eskualderik".
  Cuando por un lado reconocen nuestra inferior dotación( “hay OTROS también en Bizkaia o Álava ) y no tienen intención de hacer nada, otro gallo les canta a la población de Eibar que su alcalde ha conseguido un Segundo hospital para la comarca y por otro lado no dicen la verdad de forma descarada ya que estas comarcas no tienen una capacidad poblacional suficiente para abastecer un hospital comarcal.
  ¿ Nos pueden enumerar esas comarcas, para que la gente esté correctamente informada? o ¿piensan dejarlo en la nebulosa, que se engaña mejor?

  ResponderEliminar
 6. Lo único que repiten hasta la saciedad, para hartarnos a todos, es que la sanidad en Tolosa es "universal, gratuita y de calidad", UNIVERSAL se supone, GRATUITA solo faltaría que tuviéramos que pagar por ir a esa clínica y CALIDAD es lo que falta. ahí esta el meollo.

  ResponderEliminar
 7. Llama mucho la atención en el escrito del PNV la cantidad de afirmaciones y manifestaciones sin documentos o pruebas de otro tipo que las apoyen .
  Afirmaciones que por lo que he podido leer en este blog y oído en algún pleno han sido rebatidas una y otra vez por los miembros de TOPA pero que ellos siguen utilizando para marear la perdiz y las ideas a los vecinos de Tolosaldea :
  • “Honek kalitatezko osasun zerbitzua ematen du, inguruko eskualdeetakoen antzerakoa, eta zenbait parametroren arabera, baita kalitate hobeagokoa ere bai”.
  • “Ikerketa ezberdinen arabera, Asuncion Klinikak Tolosaldeko Osasun Zerbitzuaren baitan egiten duen eskaintza kalitate bikainekoa da, inguruko ospitaleen pareko. Ez da beraz egia esatea Tolosaldean dugun zerbitzua Gipuzkoako beste eskualdekoetakoa baino okerragoa denik”.
  • Are gehiago, Bizkaia edo Arabara begiratuz gero, badira Tolosaldeak duen zerbitzurik gabeko eskualderik.
  • ….
  Creo que sería conveniente que de una vez por todas se aclarasen cuales son las fuentes informativas que realmente recogen la verdadera situación de la atención sanitaria que se está dando en el momento actual en la comarca Tolosaldea y ver si como se dice en la contestación del PNV la situación creada son ganas de enredar o es debido realmente a una importante disminución de la calidad de atención .

  ResponderEliminar
 8. Acabo de leer la respuesta dada a la encuesta por el PSE de Tolosa y Andoáin , en concreto:
  “(…)les reiteramos nuestro posicionamiento ya manifestado en los debates que mantuvimos en la campaña electoral tanto en la que organizaron ustedes como en la que se celebró entre los candidato a la alcaldía de Tolosa. Les reproducimos a continuación lo reflejado en el programa electoral y que es el compromiso del PSE-EE con la ciudadanía.

  “- Exigir la universalidad, gratuidad, calidad y carta de servicios AL MISMO NIVEL DEL RESTO DE LA RED de Osakidetza. Garantizando el mismo servicio de medicina general, especialidades y hospitalarias que en el resto de la red, EVITANDO LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS Y MANTENIENDO LOS SERVICIOS DE ESPECIALIDADES EN LA SANIDAD PÚBLICA.
  Creación de una mesa de trabajo con todos los agentes implicados incluido el Dep de Sanidad de GV para consensuar la misma.”
  Con estas afirmaciones ¿ que es lo que nos quieren decir?
  ¿ Que se van a oponer a la renovación del actual Convenio con pequeñas modificaciones como con toda probabilidad tiene intenció el PNV, su actual socio preferente, ya que somos la UNICA COMARCA SIN HOSPITAL COMARCAL PÚBLICO DE GESTIÓN PÚBLICA y de esta forma nos pondríamos al mismo nivel del resto de la red?
  ¿Que van a trabajar por volver a la situación que estábamos antes de la firma de este concierto hace 4 años? Cuando las especialidades estaban en el Ambulatorio Público de Tolosa y podíamos acudir al hospital Donosti si era lo que preferíamos?.

  PUES ¡MANOS A LA MASA!. BIENVENIDOS

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. He leído todas las respuestas dadas por los distintos partidos políticos a la encuesta enviada por TOPA y me ha llamado la atención que la casi totalidad de una u otra forma han contestado al mismo .
   Ha habido una clara escepción: el PNV.
   A los conocedores de las peripecias de Fernando Amezketarra les habrá recordado el pasadizo aquel de ¿ A donde vas?. Manzanas traigo.
   TOPA realiza unas preguntas concretas que se pueden resumir en :
   • Van a aceptar la Imposición del Gobierno Vasco de seguir siendo los Únicos que no contamos con un hospital público de gestión pública o van a reclamar lo que a sus vecinos les corresponde. Lo mismo que reciben el resto.
   • Se van a someter a la Imposición de que en su comarca no se haya invertido un euro en infraestructuras sanitarias: hospital etc mientras que en el resto se ha invertido gran cantidad de dinero para construir o comprar hospitales o van a reclamar como dice que van a hacer en otras actividades ( en las que reconocen no tienen competencia) como comercio y empleo) lo que a Tolosaldea les corresponde. Lo que a los demás.
   • Van a reclamar un Referendum para conocer qué tipo de hospital comarcal quiere la población de Tolosaldea en base a las 19.000 firmas recogidas y de las manifestaciones realizadas en los últimos años( como vds reclamaban para el tema de las basuras desde Tolosa Txukun) en apoyo de un hospital de gestión público y un ambulatorio de especialidades o van a hacer caso omiso de esta demanda .

   Y los del PNV por los cerros de Ubeda o mejor dicho por las campas Foronda .

   Eliminar
  2. " ¿Que van a trabajar por volver a la situación que estábamos antes de la firma de este concierto hace 4 años? Cuando las especialidades estaban en el Ambulatorio Público de Tolosa y podíamos acudir al hospital Donosti si era lo que preferíamos?.

   Desde cuando se ha decidido dar la "bienvenida" a nadie por este planteamiento?

   ¿ Quien ha decidido que esto es lo que la poblacion de Tolosaldea queremos?

   RECUPERACION Y POTENCIACION DEL AMBULATORIO DE ESPECIALÑIDADES Y HOSPITAL PUBLICO PARA LA COMARCA DE TOLOSALDEA


   Eliminar
  3. Mientras se soluciona el entuerto creado por PSOE y PNV, no estaría nada mal, volver a la situación que teníamos antes de la firma de este asqueroso convenio.

   Eliminar