2011-03-29

BILERAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA REUNIÓN

MARTXOAK 28 DE MARZO

- PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA

  Ondo atera zen. Dena ondo azaldu zen baina prentsa gutxi egon zen ( Noticias de Gipuzkoa, Gara, Hitza, Txolarre Irratia eta Kanal 28 ) Vieneron solo estos pero se explicó todo bien.
 Argia ezin izan zuen etorri baina informazioa pasa zaio. Argia no pudo venir pero se le paso la información.
 Prentsako artikuluak ondo azalduta daude baina nahikoa ez dela dirudi. Informazio gehiago eman behar da, asamblea gehiago, komunikabide...
Los artículos de la prensa están bien explicados pero parece que no es suficiente. Hay que dar mas información, hacer mas asambleas, mas medios de comunicaciones...

 - LARUNBATEAN JARRIKO DIREN MAHAIAK / LAS MESAS DEL SÁBADO

10.30TAN TRIANGULON / 10.30 EN EL TRIANGULO
BUELTA 13.30TAN / 13.30 DE VUELTA

  Mahai bakoitzean egongo dena:
Boligrafoak, zeloa, dirua jasotzeko kutxa, pegatinak, banderolak, kontsignak, manifestu txikiak, dendetan jarriko diren kartelak eta SINADURETAKO ORRIAK. Norbaitek aurretik sinatu badu berriro ez sinatzeko.

 Lo que habrá en cada mesa:
Bolígrafos, celo, caja para el dinero, pegatinas, banderolas, consignas, manifiesto pequeño, carteles para poner en las tiendas y HOJAS DE FIRMAS. Si alguién ha firmado ántes que no vuelva a firmar.

MAHAIAK NON / MESAS DONDE:

1- TRIANGULO
2- IPARRA
3- SAN FRANCISCO
4- TONTOKALE
5- PLAZA CRISTALES
6- AMAROZ
7- MUSIKA ESKOLA
8- POLIDEPORTIVO
9- BELATE
10- ZEZEN PLAZA
11- PLAZA BERRIA
12- PLAZA ZAHARRA
13- ROTONDA IBARRA ( arduraduna falta da / falta responsable )
14- MAXI EROSKI
15- CONSUM ( arduraduna falta da / falta responsable )

PARTAIDEAK / PARTICIPANTES

Manifestu txikitan eta aldizkaritako artikuluetan ez dira partaide guztiak agertzen. Hurrengotan erantsiko ditugu.
En los manifiestos pequeños y en los artículos de prensa hay participantes que no aparecen. Se añadiran en los próximos que hagamos.

Parte artu nahi duen guztiek bileretara agertu beharko dute eta ahal duten neurrian informazioa banatu eta egingo diren ekintzetan parte artu.
Todo el que quiera participar tendrá que asistir a las reuniones y dentro de lo que pueda difundir la información y participar en las actividades que se llevarán a cabo.

BESTE HERRIETAKO SINADURAK JASOTZEA / RECOGIDA DE FIRMAS EN OTROS PUEBLOS

- Alegi, Altzo, Andoain, Larraun, Hernialde, Ibarra, Legorreta, Berastegi, Orexa, Lizartza, Billabona, Aduna, Asteasu.
Herri hauetan badaude arduradunak sinadurak jasotzeko.
En estos pueblos hay responsables que recogeran firmas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario